Osteopatia

  • Głównym założeniem osteopatii jest traktowanie ciała człowieka, jako integralnej całości, w której struktura i funkcja wzajemnie przenikają i uzupełniają się. Zgodnie z tą zasadą badanie osteopatyczne nie może koncentrować się wyłącznie na jednej wybranej części ciała
  • Osteopatia jest to medycyna manualna. Terapeuta wykorzystuje swoje ręce zarówno do badania jak i oddziaływania terapeutycznego. Podczas terapii osteopatyczej terapeuta poprawia ruchomość stawów, powięzi, narządów wewnętrznych czy nerwów, jednocześnie likwidując restrykcje i przywracając zdolności samoregulacji i samoleczenia organizmu. Terapia osteopatyczna jest nieinwazyjna i bezbolesna.
  • Osteopatia to dziedzina medycyny, która powstała w USA pod koniec XIX wieku. Jej twórcą jest amerykański lekarz, chirurg, Andrew Taylor Still. Na początku XX wieku pierwsza szkoła osteopatii została otworzona w Europie, a konkretnie w Wielkiej Brytanii. Na początku XXI wieku osteopatia zawitała do Polski. 
Copyright ©2018 Piotr Hadowski, All Rights Reserved.